Drukuj

 

NST Sp. z o.o.

realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„KAPITAŁ NA START

informuje

Ostateczna lista rankingowa (podstawowa i rezerwowa) wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kapitał na START”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.11.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Kapitał na START” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które poświęcone było rozpatrzeniu odwołań od oceny.

Osoby, które uzyskały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskały również wsparcie pomostowe we wnioskowanej kwocie 1100,00 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy (łączna kwota wsparcia wynosi 13200,00 zł.)

Lista rankingowa