Drukuj

ue

NST sp. z. o. o.

zaprasza do udziału w projekcie

dofinansowanym z Funduszy Europejskich  

„Moja Firma

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 – 30.05.2020

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 50 osobom (25 kobietom) w wieku 30 i więcej lat pozostającym bez pracy, w tym odchodzącym z rolnictwa, zamieszkałym na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy uczestnikom projektu oraz przyznanie 40 (20K) z nich bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności i udzielenie wsparcia pomostowego przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu mogą być:

Osoby w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach zarejestrowane w urzędach pracy

i/lub:

  •  rolnicy i/lub ich domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść od rolnictwa, zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach,
  • i/lub

osoby nieaktywne zawodowe

Oferta:

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe grupowe i indywidualne (m.in. szkolenia: "ABC przedsiębiorczości" i "Jak założyć, prowadzić i rozwijać własną firmę", doradztwo grupowe „Jak stworzyć biznesplan”) przed i po rozpoczęciu prowadzenia działalności

2. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tysięcy złotych

3. Bezzwrotne wsparcie finansowe - pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 100,00 zł/m-c

Ponadto zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i podręczniki, zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże), catering podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych, stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 676 293,50 zł

 

Kontakt:  Punkty informacyjne projektu w Chełmie przy ul. Siedleckiej 1/58, tel. 607 680 483, w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowska 80, tel. 516 053 893 i Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 37. Biura czynne są w godz. 8.00 – 12.00, e-mail: biuro@nst-chelm.pl, basia.korniejuk@wp.pl">basia.korniejuk@wp.pl.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

Rekrutacja zakończyła się 31 grudnia 2018 roku