Organizatorzy Drukuj


Projekt „Moja Firma” realizowany jest przez NST Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości


  „NST” Sp. z o.o. działa od 2005 roku. Spółka, specjalizuje się w działalności wydawniczej, promocyjno-reklamowej oraz szkoleniowej. W latach 2005-2008 była wydawcą tygodników lokalnych „Nowy Tydzień”  ukazujących się na terenie województwa lubelskiego. Jako wydawca „NST” uczestniczyła w realizacji promocji wielu projektów unijnych. Obecnie spółka poza działalnością szkoleniową świadczy usługi z zakresu PR, promocji i reklamy, impresariatu, organizacji eventów, doradztwa biznesowego. Oferta firmy skierowana jest do sektora prywatnego i publicznego.