Drukuj

ue

NST Sp. z o.o.

realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 „MOJA FIRMA

zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, pozostające bez pracy w tym odchodzące z rolnictwa, zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego, do udziału w projekcie:

„MOJA FIRMA”

i założenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem bezzwrotnej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia finansowego     i szkoleniowo-doradczego.

W ramach projektu dajemy możliwość skorzystania z:

- bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tysięcy złotych

- bezzwrotnego wsparcia finansowo-pomostowego przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 100,00 zł/m-c

- bezpłatnego wsparcia doradczo-szkoleniowego grupowego i indywidualnego z zakresu tworzenia biznesplanów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. szkolenia: „ABC przedsiębiorczości” i „Jak założyć, prowadzić i rozwijać własną firmę”, doradztwo grupowe „Jak stworzyć biznesplan”). Uczestnikom zapewniamy: wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i zwrot kosztów opieki nad osobą zależną do 7 roku życia,

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 50 osobom (25 kobietom) w wieku 30 i więcej lat pozostającym bez pracy, w tym odchodzącym z rolnictwa, zamieszkałym na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz przyznanie 40 z nich bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności i udzielenie wsparcia pomostowego przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 676 293,50 

UWAGA!

Ostateczna lista wniosków wyłonionych do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie "Moja Firma"

Ostateczna lista wniosków wyłonionych do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie "Moja Firma"

UWAGA!

Wstępna lista wniosków wyłonionych do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Moja Firma” 

 

 Wstępna lista wniosków wyłonionych do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Moja Firma.

UWAGA!

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 


Szanowni Państwo,

NST Spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż sporządzone przez Państwa Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, oraz pozostałe wymagane dokumenty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Projektu: ul. Siedlecka 1/58, 22-100 Chełm, w godz. 8.00-12.00 w dniach 16.04 - 25.04.2019 r.

UWAGA!

Ostateczne listy rankingowe uczestników/czek projektu "Moja Firma" po etapie rekrutacji

 UWAGA!

Wstępne listy rankingowe uczestników/czek projektu "Moja Firma" po etapie rekrutacji

 „MOJA FIRMA

Weź dotację, załóż, wyposaż i prowadź własną firmę

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Dokumenty dotyczące przyznania środków finansowych i wsparcia pomostowego do pobranie: