„KAPITAŁ NA START” Drukuj

 

NST Sp. z o.o.

realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„KAPITAŁ NA START

zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, pozostające bez pracy (w tym rolnicy do 2 ha przeliczeniowych), zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego do udziału w projekcie: „KAPITAŁ NA START” i założenia własnej działalności gospodarczej

 

W ramach projektu oferujemy: 

- bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości blisko 24 tysięcy złotych

- bezzwrotne wsparcie finansowo-pomostowe przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, w wysokości  1 100,00 zł/m-c

- bezpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe grupowe i indywidualne

Szczegółowe kryteria oraz dokumenty do pobrania: www.nst-chelm.pl

 

Rekrutacja do projektu została zakończona. Szczegółowe informacje pod numerem 509-681-359


Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – dotyczy uczestników Projektu


Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe oraz pomostowe w ramach projektu Kapitał na START:


UWAGA! 

ostateczne listy osób zakwalifikowanych:


(aby zobaczyc listę, kliknij w jeden z poniższych odsyłaczy): 

 Ostateczna lista MĘŻCZYZN zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo - doradczym w projekcie ,,Kapitał na START"

 Ostateczna lista KOBIET zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo - doradczym w projekcie ,,Kapitał na START''

 Ostateczna lista rezerwowa KOBIET

 Ostateczna lista rezerwowa MĘŻCZYZN