"Bo to plus mieć 50+" Drukuj

Nabór uzupełniający na szkolenie

"KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMI"

dla powiatu opolskiego

     NST Sp. z o.o. (Partner projektu) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” (Lider Projektu)  ogłaszają NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY formularzy zgłoszeniowych na szkolenie dla powiatu opolskiego KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII (144 godz.) realizowane w ramach projektu „Bo to plus mieć 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie od 2 czerwca 2014 r. do 3 czerwca 2014 r. w godz. od 8.00 do16.00. Więcej informacji o naborze TUTAJ.

Rekrutacja na szkolenie

"KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII"

w powiecie opolskim 


NST Sp. z o.o. (Partner projektu) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” (Lider projektu)
ogłaszają nabór formularzy rekrutacyjnych na szkolenie dla mieszkanek powiatu opolskiego


KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
(144 godz.)


realizowane w ramach projektu „Bo to plus mieć 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:


•    KOBIETY po 50. roku życia,
•    bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
•    zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu włodawskiego.


W ramach projektu "Bo to plus mieć 50+" ponadto oferujemy:
•    Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
•    Indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy
•    6-miesięczne staże dla każdej z Uczestniczek szkolenia


Zapewniamy: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, wyżywienie, poczęstunek, ubezpieczenie NNW, certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:
od 24 marca 2014 r. do 9 maja 2014 r.
od poniedziałku do piątku


Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową w: 

Lokalnym Biurze Obsługi Projektu dla powiatów: lubartowskiego i opolskiego:

NST Sp. z o.o.
ul. Świętoduska 10
20-082 Lublin
tel. 81 534-87-71

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurach projektu pod wskazanymi numerami telefonów.

Szkolenia, które odbędą się w późniejszym terminie:

- Powiat chełmski „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”  100 godz. rekrutacja  czerwiec 2014. 

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
1.Formularz Rekrutacyjny wraz załącznikami  (pobierz TUTAJ)
2.Zaświadczenie z PUP (w przypadku osób bezrobotnych)

Do zapoznania się:
1.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz TUTAJ)

  bo to plus mie 50  lubartw-page-001

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NST sp. z o.o. (Partner projektu)

oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" (Lider Projektu)


zapraszają do udziału w projekcie

guzik na wwwpp

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Rekrutacja na szkolenie "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"

w powiecie lubartowskim


Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
•    KOBIETY po 50. roku życia,
•    bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
•    zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu włodawskiego.


W ramach projektu "Bo to plus mieć 50+" ponadto oferujemy:
•    Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
•    Indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy
•    6-miesięczne staże dla każdej z Uczestniczek szkolenia

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:
od 16 grudnia 2013 r. do 7 lutego 2014 r.
od poniedziałku do piątku


Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową w:

Lokalnym Biurze Obsługi Projektu dla powiatów: lubartowskiego i opolskiego:
NST Sp. z o.o.
ul. Świętoduska 10
20-082 Lublin
tel. 81 534-87-71

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
1.Formularz Rekrutacyjny wraz załącznikami  (pobierz TUTAJ)
2.Zaświadczenie z PUP (w przypadku osób bezrobotnych)

Do zapoznania się:
1.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz TUTAJ)Rekrutacja na szkolenie "Kucharz malej gastronomii" w powiecie włodawskim!!!

do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:


•    KOBIETY po 50. roku życia,
•    bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, 
•    zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu włodawskiego.


W ramach projektu "Bo to plus mieć 50+" ponadto oferujemy:
•    Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
•    Indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy
•    6-miesięczne staże dla każdej z Uczestniczek szkolenia


Zapewniamy: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, wyżywienie, poczęstunek, ubezpieczenie NNW, certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:
od 02 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. 
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do16.00


Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową w:

 

Biurze Projektu dla powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego:
Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej”Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej”
ul. 11 Listopada 2, pok. 105
22-100 Chełm
tel./fax. 82 549-19-40

 

Lokalnym Biurze Obsługi Projektu dla powiatów: lubartowskiego i opolskiego:
NST Sp. z o.o.
ul. Świętoduska 10
20-082 Lublin
tel. 81 534-87-71

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurach projektu pod wskazanymi numerami telefonów.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
1.Formularz Rekrutacyjny wraz załącznikami  (pobierz TUTAJ)
2.Zaświadczenie z PUP (w przypadku osób bezrobotnych)

Do zapoznania się: 
1.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz TUTAJ)Szkolenia, które odbędą się w późniejszym terminie:

- Powiat lubartowski „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” 100 godz. rekrutacja: styczeń 2014 r.

- Powiat hrubieszowski  "Kucharz małej gastronomii” 144 godz. rekrutacja marzec 2014 r.

- Powiat opolski „Kucharz małej gastronomii” 144 godz. rekrutacja  kwiecień 2014 r.

Kto może skorzystać ze wsparcia?
KOBIETY po 50. roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z powiatów województwa lubelskiego:
•    powiat chełmski,
•    powiat hrubieszowski,
•    powiat lubartowski,
•    powiat opolski,
•    powiat włodawski.


W ramach projektu oferujemy następujące bezpłatne formy wsparcia:
1.    Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 4 godz. / os.:
2.    Szkolenia:

Kucharz małej gastronomii – 144 godz.
•    powiat włodawski – rekrutacja od grudnia 2013 r.
•    powiat hrubieszowski – rekrutacja od marca 2014 r.
•    powiat opolski – rekrutacja od kwietnia 2014 r.

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – 100 godz.
•    powiat lubartowski – rekrutacja od stycznia 2014 r.
•    powiat chełmski – rekrutacja od czerwca 2014 r.


3.   Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy – 2 godz./os.
4.   STAŻE – 6-miesięczne (dla wszystkich Uczestniczek projektu)

Zapewniamy:  materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, wyżywienie, poczęstunek, szkoleniowe ubezpieczenie NNW, certyfikat/ zaświadczenie.

 
Biuro projektu dla powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego:
LGD „Ziemi Chełmskiej”
ul. 11 Listopada 2, pok. 105
22-100 Chełm
tel./fax. 82 549-19-40
biuro@ziemiachelmska.pl
www.ziemiachelmska.pl


Lokalne biuro obsługi projektu dla powiatów lubartowskiego i opolskiego:
NST Sp. z o.o.
ul. Świętoduska 10
20-082 Lublin
tel. 81 534-87-71
www.nst-chelm.pl