„DOBRA DROGA DO PRACY” Drukuj

EFS 3 znaki kolor 1

NST Sp. z o.o.

realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 „DOBRA DROGA DO PRACY”

zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego i zarejestrowane w urzędzie pracy jako:

osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach,

lub

 rolnicy i/lub ich domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych

na

- bezpłatne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

- bezpłatne szkolenia (ze stypendiami szkoleniowymi dla uczestników):

Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL (180 godzin),

Kucharz (150 godzin),

Technolog robót wykończeniowych (200 godzin),

Magazynier - hurtownik z obsługą wózka jezdniowego (165 godzin),

Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E oraz kwalifikacji wstępnej (235 godzin),

- 3-miesięczne staże zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy: stypendia szkoleniowe i stażowe, wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i podręczniki, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem, catering podczas szkoleń, a co najważniejsze możliwość zdobycia kwalifikacji potwierdzonych egzaminem zewnętrznym i certyfikatem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 78 (36K) osób bezrobotnych, w tym odchodzących z rolnictwa w wieku 30 i więcej lat, zamieszkałych na obszarze województwa lubelskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez skuteczną aktywizację i reorientację zawodową.

Dofinansowanie projektu z UE: 886 489,35 zł

 

Rekrutacja do projektu od 1 października 2016 roku

Szczegółowe informacje i regulamin udziału w projekcie dostępne na www.nst-chelm.pl, www.nowytydzien.pl, biurze projektu w Chełmie przy ul. Lwowskiej 14 oraz w punktach informacyjnych projektu w Chełmie przy pl. Niepodległości 1 (Gmach, III p, pok. 331, tel.724-657-153 i w Lublinie ul. Bramowa 6, tel. 691 344 063, e-mail: biuro@nst-chelm.pl

Wejdź na

 „DOBRĄ DROGĘ DO PRACY”

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

oraz w punktach informacyjnych i w biurze projektu